در حال بازیابی اطلاعات
  
مدیرعامل

 

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سپه

آقای سید ابراهیم عنایت