تماس با ما
تهران- بلوار آفريقا – خيابان آناهيتا پلاك 18 (قدیم 23) : آدرس
1917644151 : كدپستي
14335-775 : صندوق پستی
88887573 : فاكس دفتر مديريت
 88670305 : فاکس مالی اداری
شنبه تا چهارشنبه از ساعت:9 صبح الی 15، تلفن:88675586-88675585 
: امور سهام
88781974 : فکس امور سهام
88887349-88850544-88850037 : تماس با شرکت
  
انتقادات و پیشنهادات

اطلاعات تماس شما

پیام شما