خانه

گزارش و اخبار

خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت های مالی و یادداشت ها
تاریخ ارسال : 14 مرداد 1402
کد : 5207 | بازدید : 97

دانلود فایلمطالب مرتبط

28 شهریور 1400

مشخصات کمیته حسابرسی داخلی


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

معرفی یا تغییر هیات مدیره


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

پرتفوی مرداد 1400


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

صورتهای مالی سپه حسابرسی شده خرداد 1400


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

گزارش فعالیت اصلاحیه


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
24 مهر 1400

آگهی ثبت افزایش سرمایه


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

سرمایه گذاری مطمئن را از ما بخواهید.