خانه

گزارش و اخبار

آگهی ثبت افزایش سرمایه

گزارشات و مقالات
تاریخ ارسال : 24 مهر 1400
کد : 5138 | بازدید : 119

بدینوسیله به اطلاع سهامداران ارجمند می رساند، با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-165 مورخ 1399/09/22  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/23  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 6,691,000 میلیون ریال به‌مبلغ 12,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3309000 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 2000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1400/07/06 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.مطالب مرتبط

28 شهریور 1400

مشخصات کمیته حسابرسی داخلی


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

معرفی یا تغییر هیات مدیره


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

پرتفوی مرداد 1400


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سپه


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

صورتهای مالی سپه حسابرسی شده خرداد 1400


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
28 شهریور 1400

گزارش فعالیت اصلاحیه


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
24 مهر 1400

آگهی ثبت افزایش سرمایه


برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

سرمایه گذاری مطمئن را از ما بخواهید.